ENG TUR

 


Kent ve Kamera

ATÖLYE: KENT VE KAMERA
UĞUR KUTAY
24 Haziran Perşembe, 18:00, Akbank Sanat

“Andrei'in Bakışı: Tarkovsky Sineması'nda Psikanalitik-Semiyolojik Açılımlar” (2004) ve “Gerçeği Öldüren Kamera: Belgesel Sinema ve Gerçeklik” (2009) adlı iki kitabın yazarı, akademisyen ve belgeselci Uğur Kutay atölyede, belgesel sinemanın 20. yüzyıl başlarında (sessiz sinema döneminde) ve günümüzde kente bakışını, çeşitli filmlerden örneklerle karşılaştıracak.

"Modernizmin bir ürünü olarak sinemanın ilk yaptığı, objektifini kent sokaklarına çevirmek olmuştu; Trenin Gara Girişi, Fabrikadan Çıkan İşçiler gibi ilk örnekler, ‘hareketli görüntü’ teknolojisiyle hareket yakalama arzusunun tezahürleriydi aslında. 20. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vuran travmatik bir arzuydu bu. Travmatikti, çünkü o 25 yılda insanlık tarihi boyunca harcanandan daha fazla enerji harcanmış, bu enerjinin ortaya çıkardığı hareket de ulaşımdan politikaya, iletişimden eğlence biçimlerine, eğitim ve beslenme alışkanlıklarına dek tüm yönleriyle gündelik hayatı hızla dönüştürmüştü. Bu yüzden objektifler hareketin merkezi olan kentlere çevrildiler, hareket ve ışığa övgü dolu kareler yakaladılar.

Ne ilginçtir ki, aynı yüzyılın son derece dramatik bir dönüşüm yaşanan ikinci yarısında ise kameralar, tam da kenti kent yapan o hareketlilik yüzünden kentleri artık kaçılması gereken karadelik uzayları gibi göstermeye başladı.

Kameranın kente bakışındaki bu değişikliğin izini sürmek önemli, çünkü böylece aynı anda hem kentlerin, hem toplumların, hem de sinemasal bakış deneyiminin yaşadığı değişimi görme şansına sahip olabiliriz."

- Uğur Kutay

Katılım ücretsizdir.