ENG TUR

 


İstanbul: Değişimi Belgelemek

Çizim: Özlem Ölçer

PANEL
23 Haziran 2010, Çarşamba 14:00-17:00
Mimarlar Odası, Karaköy Binası Konferans Salonu

1980'lerde dünyadaki neoliberal dönüşümle beraber İstanbul'a yüklenen finans ve hizmet kenti modeli hem mekansal hem toplumsal olarak birçok derin çelişkiyi de beraberinde getirmiştir. Neoliberal sermayenin kent toprağından rant elde ederek büyümeyi hedeflemesi, Türkiye’nin sınıfsal dinamikleriyle birleşince ortaya bugün içinde yaşadığımız kaotik megakondu çıkmıştır. Çok özneli ve çok yüklemli bu değişim son yıllarda geçirilen bazı kanunlar ile hukuksal altyapısı kuvvetlendirilerek hızlanma sürecine girmiştir. 

Nüfusu 16 milyona dayanmış, uç noktaları artık belli olmayan, neredeyse etrafındaki kentleri yutacak kadar azmanlaşmış bir metropolün bu baş döndürücü değişimini belgelemek, bu değişimin fotoğrafını çekmek bile neredeyse imkansızdır. Siz kadrajı kurup deklanşöre basana kadar görüntü değişmiştir bile. Bu panelde İstanbul'un yaşadığı değişimi ve bu değişimi yakalama çabalarını konuşacağız.

KATILIMCILAR ve SUNUMLARI:
İmre Balanlı (Moderatör)

Mücella Yapıcı (Yük. Mim., Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi)
"İstanbul'da Neoliberal Değişim ve Onunla Mücadele Süreci"

Doç. Dr. Asuman Türkün (Yıldız Teknik Üniversitesi)
"Kentsel Dönüşümün Hedefindeki Yaşam Alanları: İstanbul'da Altı Mahalleden Tanıklıklar" 

Jean François Pelouse (Sosyal şehir cografyacısı, MSGSÜ ve Toulouse Üniversitesi ögretim üyesi)
"Megapol'ün Egemen Bakışlar Tarafından İnadına Silinmiş Boyutlarını İnadına Belgelemek: Çöküntü ve Tarih Görünümlerinin Arkasına Bakmak"

Fatih Pınar (Fotoğrafçı, gazeteci ve belgeselci)
"Muhalif Bir Dil Olarak Belgesel"

Belgin Cengiz (Belgeselci)
"Küçülen Kent Büyüyen Yoksulluk: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Alt Gelir Grupları Adına Değişen Yaşamlar ve Görsel Belgeleme Süreçleri"

Bu etkinlik Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.